Čekanje na preglede i dijagnostičke pretrage

 

Na ovoj web stranici objavljene su liste čekanja pacijenata u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa. Temeljem dopisa Ministrarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: 500-01/04-08/9 ur.br. : 534-05-02/05-07-64 od 01. veljače 2007. godine obvezni smo objavljivati liste na web stranicama bolnice.

Liste pacijenata objavljene su u slijedećoj formi:

Ime i prezime pacijenta: Ante Horvat,  broj osigurane osobe: 65734784512 :

 
Pacijent Broj potvrde Datum upisa Datum prijema
AH65734784512 265826586120011796 05.01.2007. 28.01.2007.

 

 

Lista narudžbi postoji za slijedeće preglede i dijagnostičke pretrage i objavljuje se svakodnevno (prema opisanoj strukturi): 

 

© Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa