Upravno vijeće

 

Članovi Upravnog vijeća: 

  • Josip Ladešić, struč.spec.oec. – predsjednik
  • Davor Bišćan, dipl.krim. – zamjenik predsjednika
  • Maja Goldašić, prof. – član
  • Dragan Božičević, dr.med.spec. – član
  • Ivanka Laslavić, bacc. med.techn. – član 

 Zapisnici sjednica Upravnog vijeća (2017. - 2018.  godina): 

 


 Zapisnici sjednica Upravnog vijeća (2017. godina): 

 Zapisnici sjednica Upravnog vijeća (2016. godina):


 

© Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa