Zakoni

  

  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/0871/10139/1022/1184/1112/12,70/1282/13 159/13)
  • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 137/13)
  • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06150/08 71/10)
  • Zakon o kvaliteti  zdravstvene zaštite  i socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 124/11)
  • Zakon o liječništvu (»Narodne novine«, br. 121/03 i 117/08)
  • Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03117/08 i 57/11)
  • Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/08.)
  • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine«, br. 87/09.)
  • Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine«, NN 169/04 i 37/08-OUSRH)

 

© Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa